In de Riet nieuws

Enkele jaren geleden werden we twee zomers achter elkaar geconfronteerd met botulisme in de vijvers bij de Vijverlaan. Daarnaast kregen we ook nog te maken met blauwalg. Dat was voor het wijkcomité In de Riet de aanleiding om contact te zoeken met de gemeente, want beide verschijnselen zijn niet bevorderlijk voor de volksgezondheid. Er spelen kinderen, er worden honden uitgelaten en er wordt gevist. We hebben toen met de gemeente gesproken om hier wat aan te doen. Tegelijk zouden we de omgeving van de wijk aan gaan pakken. Dit plan werd door de gemeente ondersteunt.

We hebben toen een barkrukkensessie buiten bij de vijvers georganiseerd waarin we met zo’n 30 bewoners een schets van de gewenste situatie hebben gemaakt. We dachten dat de oplossing was om stroming in de vijver te creëren door de beek met de vijvers te verbinden. Door bomen te vervangen omdat het blad voor verstikking in de vijver volgde en er een fontein in te zetten. Helaas wezen deskundigen ons er op dat de Kabroeksebeek bacteriën bevatte die niet goed zijn voor de waterkwaliteit in de vijver en dat de bomen (nog) niet gekapt mogen worden. Het plan werd aangepast en is daardoor soberder geworden.

Het blad in de vijver is nu verwijderd. Er komt geen fontein en de bomen blijven staan. Dit betekent dat de gemeente over een paar jaar de vijver weer mag schoonmaken, dan ligt hij namelijk weer vol met bladeren. Daarnaast is wegens de komst van de nieuwe Weisterbeekschool het aantal parkeerplaatsen naast de vijvers uitgebreid door ze een kwartslag te draaien. Rest ons nog de steiger te vervangen. Dit gaan we waarschijnlijk deze zomer doen.

Terugkijkend is het een lang proces van vallen en opstaan. Je hebt te maken goedwillende bewoners die plannen maken en professionals die elkaar tegen spreken en die beslissen. Soms botst dat. Maar we gaan door.

Afgelopen donderdag 6 februari had het wijkcomité in de riet een overleg met wethouder Beurskens over het botulisme in onze vijvers. De wethouder had zelf onderzoek gedaan naar de oorzaak van botulisme. De kans dat botulisme weer zal optreden is onvoorspelbaar aldus de wethouder. Volgens hem kwam dat door het slib in de vijver, waarin bacteriën zouden zitten en niet door gebrek aan stroming. Dit werd bevestigd door de aanwezige ambtenaar. Een pomp, waarvan de kosten zo’n € 15.000,- zouden bedragen, zou de oplossing niet zijn. De vijver uitbaggeren wel. Daarvan zouden de kosten wel eens meer dan € 50.000,- zijn. Want afvoeren van verontreinigd slib is heel erg kostbaar. Beide opties hebben geen prioriteit.

We hebben de wethouder gezegd dit vreemd te vinden. Immers, het waterschap heeft ons verteld dat een pomp (stroming) wel degelijk een bijdrage levert aan het tegengaan van botulisme.

Wat weten wij van botulisme? Op wiki staat het volgende:
Botulisme is een vergiftiging door het vergif botulinetoxine waaraan vooral watervogels en vissen sterven. In het begin gaat het vooral gepaard met spierverlamming. Er zijn zeven verschillende typen botuline waaronder drie die gevaarlijk zijn voor de mens.
De bacterie Clostridium botulinum (en de nauw verwante C. argentinense), die botulisme veroorzaakt kan zich alleen onder bepaalde omstandigheden snel vermenigvuldigen:
• in een eiwitrijk zuurstofarm milieu (dode vogels of vissen, vooral wanneer deze in het water liggen);
• in water dat 20 graden Celsius of nog warmer is (met name ondiep, stilstaand water wordt in de zomer snel warm).
De bacterie komt wereldwijd voor. De naam komt van botulus (worst), omdat de ziekte weleens optrad na het eten van vleesconserven.
Niet de bacterie zelf veroorzaakt de symptomen, maar het door die bacterie afgescheiden toxine (botuline). Dit veroorzaakt een blokkade van de signaaloverdracht van zenuw naar spier.

Daarnaast zie:
https://www.vogelopvangcentrum.be/…/docs/botulisme.pdf en
https://www.rtvdrenthe.nl/…/Dode-vissen-en-eenden-in…

Stroming in water draagt volgens ons wel degelijk bij aan het tegengaan van botulisme (en blauwalg).

Wat wil de gemeente dan wel:
Zij vragen ons of we een plan kunnen maken waarin wij aangeven hoe we de omgeving van de vijvers kunnen verfraaien. Daarnaast wil men kijken of we het hemelwater in de Riet niet kunnen afvoeren naar de vijvers. Ook worden wij gevraagd mee te denken of we via fondsen ook mee kunnen financieren. Daarnaast geeft de wethouder ons ook mee dat dit geen project is dat binnen enkele maanden geregeld is. Dit wordt een langdurig traject!

We gaan ons als wijkcomité hierover buigen. Genoeg stof tot nadenken.