Westenwindhuis

Om samen aan de slag te kunnen is er gezocht naar een locatie. Een hele uitdaging in deze tijd van woningnood.
In de Pr. Marijkestraat staan twee appartementencomplexen op de lijst om gesloopt te worden. Deze voldoen niet meer aan de huidige eisen en leeg gekomen (maisonnette)woningen kwamen niet meer op de woningmarkt. Tot eind 2024 mogen de Werkplaatsen gebruik maken van nummer 106. Daar zijn drie kamers en een keuken en zelfs een ruime achtertuin waar gebruik van kan worden gemaakt.

Op 31 augustus 2022 werd de locatie feestelijk geopend in het bijzijn van straatbewoners en vrijwilligers uit de drie wijken. Klik op onderstaande afbeelding voor een fotoreportage.

In het Westenwindhuis wordt gewerkt!
De Werkplaatsen ‘Wonen – Samen Wonen’, ‘VoorMekaar – Voor Elkaar’ en ‘Met Meer Mogelijkheden’ ontwikkelen er allerlei initiatieven die gericht zijn op uitdagingen in de leefbaarheid van de drie wijken In de Riet, Mussenbuurt en Norbertuswijk. Uitdagingen die verbondenheid geregeld in de weg staan. Denk daarbij o.a. aan het armoedevraagstuk, eenzaamheid, verschraling van zorg, oplossingen voor clustering in woningtoekenning etc. Ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen hier meedoen. Jongeren, o.a. leerlingen van het Dendron College (bijv. voor hun burgerschapsuren). Vrouwen met wensen. Iedereen die actief iets wil betekenen is welkom.