Inloopavond Hofjes op dinsdag 14 mei

Uitnodiging inloopavond Hofjes
Dinsdag 14 mei – 19.30 tot 20.30 uur
Locatie: De hal van basisschool De Twister

Beste bewoner(s),

Graag nodigen we je uit om tijdens een inloopavond te komen kijken naar het definitieve plan voor de herinrichting van de hofjes in onze wijk.

Tijdens de infoavonden van juli 2022 hebben we voorlopige ontwerpen van de 3 hofjes aan de direct omwonenden gepresenteerd. Destijds waren de reacties overwegend positief en werd er groen licht gegeven om het ontwerp verder uit te werken.

Plan per hofje
Wij als werkgroep presenteren op 14 mei samen met de partners Westenwind, Wonen Limburg en gemeente het definitieve plan per hofje. Natuurlijk is er gelegenheid om vragen te stellen. Ook zijn specialisten van klimaatadaptatie, groen, spelen en verkeer aanwezig om rondom betreffende thema’s eventuele vragen te bespreken. Verder is via een tijdlijn te zien wat de volgende stappen nog zijn en wanneer naar verwachting de schep de grond in gaat.

Welke punten zijn er ook alweer opgehaald bij de bewoners?
Het plan is gebaseerd op de ideeën en wensen van de bewoners waarbij er ook rekening is gehouden met het gemeentelijk beleid en klimaat-adaptatie. Onderstaande punten haalden we op bij de bewoners:

 • Plek voor spelen (o.a. behoud voetbalplek)
 • Ruimte voor ontmoeten (plek voor jong en oud)
 • Meer groen
 • Passende verharding in-/uitrit en rondom veldjes
 • Verlichting aanbrengen
 • Wateroverlast aanpakken
 • Bestaande parkeerplekken op verharde delen bij hofje 1 en 2 handhaven

Benieuwd wat je ervan vindt
Als werkgroep hebben wij samen met onze partners hard gewerkt om zoveel mogelijk aan jullie wensen tegemoet te komen. Wij zijn van mening dat dit goed gelukt is. Hopelijk denk je na het zien van het definitieve plan hier net zo over.

Heel graag tot ziens op dinsdag 14 mei om 19.30 uur in de hal van De Twister!

Werkgroep Herinrichting Hofjes

 

Onderstaande afbeeldingen vormden destijds de basis voor de ideeën van omwonenden.

 

Norbertuswijk – de hofjes dec. 2023 (werkplaats Herinrichting)

Update 12 december 2023

In mei ontving u de laatste update. Sindsdien is er veel gebeurd, maar vooral achter de schermen. Hoog tijd voor een nieuwe update!

Van ‘opleuken’ naar volwaardige plannen
Het hofjesproject begon met de vraag: “hoe kunnen we met elkaar de drie braakliggende veldjes ‘opleuken’. Inmiddels is het uitgegroeid tot een mooi plan om drie volwaardige terreinen te maken. Waar spelen en ontmoeten samengaan met veel groen. Waar oplossingen komen voor wateroverlast én het teveel aan water weer goed ingezet wordt. De hofjes kunnen er straks weer járen tegenaan. Dat betekent ook dat het plan steeds duurder werd. En juist daar is de afgelopen maanden achter de schermen hard aan gewerkt: het rond krijgen van de financiering. Dat is gelukt! Met dank aan onze partners van Wijkcomité Norbertus, Gemeente HadM en Wonen Limburg. Dus nu weer volop onze aandacht gericht op de verdere uitwerking van de herinrichting.

Van voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp
De werkgroepen hebben alles wat ze opgehaald hebben bij de bewoners besproken met de drie beheerders van de gemeente die gaan over spelen, groen en aanpak van wateroverlast. Samen zijn ze tot een voorlopig ontwerp gekomen. Hierin zijn alle 7 door de bewoners genoemde punten meegenomen*. Uiteraard binnen de mogelijkheden van de gemeente. Een gespecialiseerd bedrijf maakt van dit voorlopige ontwerp een werktekening. In januari komen de werkgroepleden en de drie beheerders van de gemeente nog één keer bij elkaar om deze uitgewerkte tekening te bespreken. Zit alles er goed in? Aan de hand daarvan wordt in februari een definitief ontwerp gemaakt.

Presentatie definitief ontwerp aan bewoners
Vervolgens is dan hét moment daar! Dan kunnen we het definitieve ontwerp aan alle bewoners presenteren. We verwachten dat dit eind maart zal zijn. U ontvangt voor deze informatieavond tegen die tijd natuurlijk nog een uitnodiging. De werkgroepleden en de beheerders van de gemeente zijn die avond aanwezig. Zij lichten de plannen toe en kunnen uw eventuele vragen beantwoorden.

*Welke 7 punten zijn ook alweer opgehaald bij de bewoners?

 1. Plek voor spelen (o.a. behoud voetbalplek)
 2. Ontmoeten (plek voor jong en oud)
 3. Verlichting (veiligheid)
 4. Meer groen
 5. Passende verharding in/uitrit en rondom veldjes
 6. Wateroverlast aanpakken
 7. Bestaande parkeerplekken op verharde delen bij hofje 1 en 2 handhaven


Voorbereidende werkzaamheden

Misschien heeft u onlangs wel iemand met een landmeter gezien? Dat kan kloppen, want op dit moment vinden er er diverse voorbereidende werkzaamheden plaats. Daar hoeft u dus niet van te schrikken. De komende tijd zullen er bijvoorbeeld ook nog mensen te zien zijn die een milieukundig onderzoek uitvoeren.

Tot slot
Wij zijn als werkplaats heel blij dat we ons weer helemaal kunnen richten op de uitwerking van de plannen. En hopen dat u als (mede)bewoner straks net zo enthousiast bent over het definitieve ontwerp als wij. Zodat we, als alles klaar is, met zijn allen kunnen genieten van spelen en ontmoeten in een groene omgeving. Voor jong en oud.

Heel graag tot ziens op de informatieavond in maart. Nadere info volgt hierover in ‘t nieuwe jaar.

Wij wensen u fijne dagen en alle goeds voor 2024!

Werkgroep Herinrichting Hofjes

Norbertuswijk – de hofjes mei 2023 (werkplaats Herinrichting)

Update 30 mei 2023:

Graag geven we jullie een update over de herinrichting van de hofjes 1, 2 en 3 in de Norbertuswijk.
Na de laatste informatiebrief hebben we niet stil gezeten.

Inmiddels zijn er diverse acties uitgevoerd en uitgezet:

• Het voorlopige ontwerp met de daarin de wensen en behoeften van jullie als bewoners is besproken met de deskundigen van de gemeente (verhardingen, groenvoorziening, spelen ,ontmoeten en verkeer) en de feedback is gedeeld met de werkgroep. Dit heeft waardevolle verbeteringen opgeleverd.

• In de afgelopen maanden zijn er o.a. enkele bodemonderzoeken geweest ten behoeve van klimaatadaptatie. Ook is er een positief gesprek geweest met beheerders van gemeente over de inrichting van de 3 plekken. Komende weken wordt gekeken op welke manier de plannen met betrekking tot herinrichting gefinancierd kunnen worden.

Zonder jullie input hadden wij de plannen niet op deze manier kunnen maken. We blijven natuurlijk open staan voor aanvullende ideeën over spelen en ontmoeten die we mogelijk nog mee kunnen nemen in het eindontwerp. Zodra de financiering op hoofdlijnen rond is, kan de werkgroep Hofjes met partners aan de slag om op gebied van de wensen m.b.t. groen, spelen en ontmoeten de plannen verder te gaan uitwerken. Natuurlijk houden we jullie ook van het vervolg op de hoogte.

Wij verheugen ons erop om in de toekomst samen met jullie een mooie ontmoetings- en speelplek te creëren in onze wijk.

Bewonerswerkgroep Hofjes Norbertuswijk

Norbertuswijk – de hofjes aug. 2022 (werkplaats Herinrichting)

Update 21 augustus 2022 (met foto’s en een eerste voorlopig ontwerp)

In juli presenteerden de drie werkgroepen elk een eerste ontwerp voor de herinrichting van de drie hofjes aan hun medebewoners. Om te beginnen was er voor iedereen friet met een snack en een drankje, mogelijk gemaakt door de eerder genoemde partners.

De nieuwe (voorlopige) ontwerpen die de drie werkgroepen hebben uitgewerkt zijn gebaseerd op de ideeën en wensen die omwonenden enige tijd geleden hebben ingeleverd.
Naast plek om te spelen en voor ontmoeting met jong en oud, is ook de problematiek rond wateroverlast en toenemende hittestress in deze delen van de wijk meegenomen. Giel van Eck, specialist in klimaatadaptatie, heeft mogelijke oplossingen aangedragen en deze samen met de drie werkgroepen verwerkt in de ontwerpen.
De drie hofjes krijgen elk een eigen karakter waardoor ze elkaar aanvullen en versterken. Zo is er bijvoorbeeld een plek om te voetballen, maar ook een plek met natuurlijke speelelementen.

Bewoners reageerden overwegend positief en er bleek voldoende draagvlak te zijn voor verder onderzoek naar realisatie van de plannen. Er waren echter ook enkele kritische vragen, o.a. rondom de aanpak van wateroverlast.

De komende tijd zullen diverse afdelingen binnen de gemeente inzoomen op deze eerste ontwerpen én de vragen die er zijn. Zodra er concreet nieuws is worden de omwonenden hierover weer geïnformeerd vanuit de werkgroepen.

Bekijk de foto’s van de drie bijeenkomsten door op onderstaand album te klikken.

Norbertuswijk – de hofjes apr. 2022 (werkplaats Herinrichting)

Update 21 april 2022

Zoals veel mensen weten liggen er in de Norbertuswijk tussen de woningen in nogal wat grasveldjes verscholen. Drie van deze veldjes worden veel gebruikt, maar zijn inmiddels toe aan een opknapbeurt. In juli 2021 heeft Wijkcomité Norbertus aan omwonenden gevraagd naar ideeën voor een nieuwe invulling van deze drie ‘hofjes’. Het Wijkcomité, Synthese, Wonen Limburg, de Gemeente HadM zullen samen met de betrokken bewoners de plannen gaan realiseren.

In september zijn de ideeën letterlijk aan de deur opgehaald en begin oktober gepresenteerd aan de bewoners op drie verschillende avondbijeenkomsten. Door de bewoners zijn er werkgroepen gevormd die afgelopen maanden op diverse avonden bij elkaar zijn gekomen met als doel om voor ieder hofje de voorgestelde ideeën van de bewoners zo goed mogelijk te versmelten tot een mooi geheel. Om te voorkomen dat op alle drie de hofjes straks dezelfde ideeën ontstaan hebben de werkgroepen zijdelings met elkaar contact gehouden. Zo zullen de nieuwe hofjes elkaar straks mooi afwisselen en versterken qua ontwerp.

Het was leuk om samen met buurtgenoten in de werkgroepen de ingebrachte ideeën op tafel te brengen. Uiteraard hebben we alle ideeën besproken om de hofjes aangenamer te maken. Een ander bijzonder initiatief in de wijk, Samen Duurzaam (Club63), kwam vertellen over Waterklaar! Samen met Giel van Eck, Wonen Limburg en de gemeente zetten deze mannen zich in om de wateroverlast op diverse plekken terug te dringen, o.a. door middel van slimme waterinfiltratie of afkoppelen van regenafvoer. Ook het terugbrengen van hittestress in de wijk vormt een belangrijk onderdeel. Dankzij die tekst en uitleg werd al snel bij de werkgroepen duidelijk dat de herinrichting van de hofjes een unieke kans is om zowel ideeën van bewoners een plek te geven alsook het Waterklaar!-project. Zo zijn de hofjes, en eigenlijk de hele wijk, klaar voor een toekomst met jonge, oude en nieuwe bewoners én voor de klimaatontwikkelingen.

Hofje 1
De werkgroep van het eerste hofje vindt het (ook op basis van de ingeleverde enquêtes) vooral belangrijk dat de jeugd hier kan blijven voetballen. Daarnaast zullen op een klein deel van het oorspronkelijke voetbalveld wat kleine speelelementen (klimrek, schommel) geplaatst worden en een zitplek waar o.a. ouders elkaar kunnen ontmoeten. Er worden wat bomen geplaatst die in de zomer verkoeling bieden en er komt een bijentuin met wilde bloemen. Drie palen in de grond geven de mogelijkheid om een extra schaduwdoek op te hangen. De bestaande parkeerplek blijft gehandhaafd.

Hofje 2
De werkgroep van het tweede hofje is naar Tienray geweest om bij school Stip bij MFA Kerkebos inspiratie op te doen. De ideeën die vervolgens door de bewoners zijn aangedragen dienen als basis voor een nieuwe speelplek met veel natuurlijke speelelementen. Een water-speelelement, een houten huisje op palen, een keien-zitplek en een houten zitbank. Verder houten palen die ook kunnen dienen om hangmatten tussen te hangen. De zit-/ontmoetingsplek wordt ook voorzien van groen aanplant, enkele bomen en ook wilde-bloemen-velden voor bijen. Vooral het milieuvriendelijke aspect is een belangrijk uitgangspunt van deze plek waarin het ouderwets spelen met natuurlijke elementen wordt uitgedaagd. Omdat vooral dit hofje veel last heeft van overtollig regenwater is hier het samenvoegen van spelen, ontmoeten en Waterklaar!-maken voor de werkgroep van groot belang. Bij de inrit blijft de parkeerplek bestaan. En last but not least is er de wens voor een echte wijktotem: een boom omgetoverd tot totempaal door bewoners en jeugd.

Hofje 3
Voor het derde hofje heeft de werkgroep onder aanvoering van twee jonge kinderen uit de wijk een plan gemaakt waarin de speelplek niet bij de inrit ligt (zoals nu het geval is) maar tegen de achterzijde van het hofje. Hierdoor wordt de speelplek automatisch een veiligere plek. Bewoners met garages aan de achterzijde kunnen nu via twee nieuwe paden zonder te veel omwegen naar hun plek. De bomen die er zijn bieden al veel schaduw waardoor dit hofje al in de zomer verkoeling ervaart. Er komt wat extra aanplant van bomen. De jeugd wil vooral een groot speelelement met diverse onderdelen zoals een klimtorentje en een schommel met grote hangmat. De speeltuin moet, net als nu, omheind worden met afrastering op een dusdanige manier dat de speeltuin wel via diverse ingangen bereikbaar is. Daarnaast een tafeltennistafel, een skatebaan en een zit-/ontmoetingsplek voor jong en oud. Een picknicktafel met daaromheen op diverse plekken mooie wildbloemen en beplanting. Ook hier wel in combinatie met Waterklaar!-project.

Bij alle drie de hofjes is ook de nadrukkelijke wens voor voldoende prullenbakken en voldoende verlichting voor bewoners om ’s avonds een veilige plek te hebben. De opritten naar de heringerichte hofjes moeten goed begaanbaar zijn zonder dat er in de toekomst weer veel gaten in de weg komen.

De ideeën zijn door de werkgroepen op grote plattegronden ingetekend. Deze liggen nu, samen met alle wensen qua inrichting, bij de gemeente. Daar zal Giel van Eck het Waterklaar!-project goed en zorgvuldig erin verwerken en zal worden bekeken wat er nodig is aan budgetten om alles te kunnen realiseren.

Zodra er meer duidelijkheid is komen we als werkgroepen weer bij elkaar om zaken te bespreken. Daarna volgt een nieuwe update, ook omdat we straks graag gebruik maken van de inzet van enthousiaste medewijkbewoners om de plannen voor de drie hofjes te kunnen realiseren. Samen werken we aan drie prachtige plekken voor jong en oud met aandacht voor duurzaamheid en klimaat.

Norbertuswijk – de hofjes okt. 2021 (werkplaats ‘Herinrichting’)

Oktober 2021
In september 2021 werd gestart met het plan om drie ‘verborgen’ grasveldjes in de Norbertuswijk, de drie hofjes, een upgrade te geven. Aan de omwonenden is gevraagd mee te denken over de herinrichting. Niemand weet immers beter wat de gebruikerswensen zijn dan de mensen die er gebruik van maken. Zij ontvingen een uitnodiging met plattegrond om hun ideeën op kenbaar te maken.

Er werden heel wat ideeën ingeleverd, vaak op een creatieve manier. Het verbeteren van het huidige voetbalveldje werd genoemd en dan in combinatie met een speeltuin voor de jeugd. Ook een gezellige BBQ-plek voor bewoners om elkaar te ontmoeten bleek een wens te zijn, gecombineerd met een plek voor het opvangen van overtollig regenwater.

Het verbeteren van het huidige voetbalveldje werd genoemd en dan in combinatie met een speeltuin voor de jeugd. Ook een gezellige BBQ-plek voor bewoners om elkaar te ontmoeten bleek een wens te zijn, gecombineerd met een plek voor het opvangen van overtollig regenwater.

Vervolgens zijn alle ideeën ter plekke gepresenteerd tijdens bijeenkomsten met aanwonenden en onder het genot van een goeie bak friet incl. snack. Daarbij hebben verschillende mensen zich spontaan aangemeld om de ideeën de komende tijd verder uit te werken.

Het uiteindelijke plan zal met verschillende partners worden gerealiseerd. Het streven is dat voorjaar 2022 gestart wordt met de veranderingen.” (Aldus Richard Fieten, opbouwwerker Synthese, namens bovengenoemde betrokkenen.)