In september 2021 werd gestart met het plan om drie ‘verborgen’ grasveldjes in onze wijk, de drie hofjes, een upgrade te geven. De omwonenden maakten hun wensen en ideeën kenbaar en er werden werkgroepjes gevormd.
Klik hier voor een terugblik naar het begin van dit project.

Op 14 mei jl. was er een inloopavond waar een tijdlijn liet zien welke stappen er sindsdien gezet zijn én welke stappen er nog zullen volgen. Klik hier voor die tijdlijn én foto’s van de inloopavond.

Inmiddels zijn de definitieve ontwerpen klaar.
Voor de speeltoestellen in Hofjes 2 en 3 is na een kritische vergelijking tussen verschillende aanbieders, gekozen voor Replay. Zij maakten presentatiebladen.
Bekijk de afbeeldingen per hofje hieronder:

HOFJE 1 (tussen Pr. Beatrixstraat – Jan van Eechoudstraat – Pr. Bernhardstraat – Wittenhorststraat)

HOFJE 2 (tussen Pr. Bernhardstraat – Zegersstraat – Pr. Beatrixstraat – Wittenhorststraat)

HOFJE 3 (tussen Pr. Irenestraat – Wittenhorststraat – Pr. Beatrixstraat – Meterikseweg)


Klik op de foto om de tijdlijn te bekijken.