In september 2021 werd gestart met het plan om drie ‘verborgen’ grasveldjes in onze wijk, de drie hofjes, een upgrade te geven. De omwonenden maakten hun wensen en ideeën kenbaar en er werden werkgroepjes gevormd.
Klik hier voor een terugblik naar het begin van dit project.

Op 14 mei jl. was er een inloopavond waar een tijdlijn liet zien welke stappen er sindsdien gezet zijn én welke stappen er nog zullen volgen. Klik hier voor die tijdlijn én foto’s van de inloopavond.

Inmiddels zijn de definitieve ontwerpen klaar, al zal er in het onderstaande ontwerp van Hofje 2 nog iets wijzigen.
Voor de speeltoestellen in Hofjes 2 en 3 is na een kritische vergelijking tussen verschillende aanbieders, gekozen voor Replay. Zij maakten presentatiebladen.
Bekijk hieronder per hofje steeds 12 foto’s van de huidige situatie (juni 2024) en daarna de ontwerpen en presentatiebladen. 

HOFJE 1 (tussen Pr. Beatrixstraat – Jan van Eechoudstraat – Pr. Bernhardstraat – Wittenhorststraat)

HOFJE 2 (tussen Pr. Bernhardstraat – Zegersstraat – Pr. Beatrixstraat – Wittenhorststraat)

Naar aanleiding van de nieuwsbrief aan de omwonenden kwam er feedback van een bewoner die constateerde dat er een foutje in het ontwerp voor Hofje 2 was geslopen. Dit is inmiddels opgepakt en het uiteindelijke definitieve ontwerp zal hier t.z.t. geplaatst worden.

HOFJE 3 (tussen Pr. Irenestraat – Wittenhorststraat – Pr. Beatrixstraat – Meterikseweg)


Klik op de foto om de tijdlijn te bekijken.