Hofjes (herinrichting)

Gesnater rond het Water 

Kunst: Westenwind kracht 12 

Foto-en-Zo 

Uurtje Voor Je Buurtje 

Financieel huisarts: geldzaken 

VoorMekaar 

Overwegingsgroep 

Wijk & Bedrijf 

Net als het programma Westenwind blijft ook deze website nog volop in ontwikkeling.

Voormekaar

Westenwind is een programma waarin de Horster wijken In de Riet, de Mussenbuurt en de Norbertuswijk, samen met Synthese, op zoek gaan naar verbindingsmogelijkheden om zo krachten te bundelen. Ook Wonen Limburg en Gemeente Horst aan de Maas zijn hierbij betrokken. Er is met name aandacht voor de volgende thema’s/werkplaatsen:

  1. Werkplaats Herinrichting: opnieuw inrichten van de openbare ruimte (de vijvers van In de Riet, de ontmoetingsplek in de Mussenbuurt, de hofjes in de Norbertuswijk).
  2. Werkplaats Wonen en Samen-wonen: met alle verschillende mensen, bijv. in nieuwe woonvormen en met aandacht voor de behoefte van jong en oud.
  3. Werkplaats Voor Elkaar: zoals VoorMekaar of welke vorm van Naoberzorg dan ook, voor alle drie de wijken.
  4. Werkplaats Weisterbeek: ontmoetingsmogelijkheden voor elke wijk, zoals het Huis van de Wijk in de Norbertuswijk.
  5. Werkplaats Met Meer Mogelijkheden (MMM): werkatelier met creatieve werkvormen rond maatschappelijke thema’s. Ook kwetsbaarheid omzetten in kracht.

Wijkbewoners bepalen de koers van dit proces, professionals sluiten hierbij aan. De toekomst zal uitwijzen hoe de Westenwind zal waaien.

Westenwind wordt o.a. gefinancierd door VSB-fonds.

Westenwind?

Een jaar of vijf geleden heeft wijkcomité in de Riet de samenwerking gezocht met de Mussenbuurt en de Norbertuswijk. In deze drie wijken in Horst zijn de meeste sociale huurwoningen. Als wijkcomités doen we ons best om alle mensen zich in de wijk thuis te laten voelen, maar dat werd steeds ingewikkelder. Samen met de gemeente, Wonen Limburg en Synthese kwamen we tot de conclusie dat er verandering moest komen. Dankzij toegekende subsidies kunnen we hier daadwerkelijk samen mee aan de slag.

Zo zijn we als Mussenbuurt en in de Riet bezig om een huiskamer te realiseren in de nieuwe Weisterbeekschool en zijn we bezig met bewoners om de vijvers bij de Vijverlaan en drie grasveldjes in de Norbertuswijk aan te pakken. Ook is er inmiddels een financieel spreekuur voor mensen die moeite hebben om rond te komen. En er is aandacht voor mensen die behoefte hebben aan een helpende hand of een luisterend oor, of die dat juist willen bieden aan anderen.
We zijn nog op zoek naar mensen die willen meedenken over nieuw te bouwen woningen en woonvormen in onze wijken. Wil je meedoen of heb je vragen? Stuur dan een mail naar info@westwindhorst.nl.
Want de wijken, dat zijn de bewoners. Als we het samen doen kunnen we zoveel meer!