Steunpalen en windvangers

Het programma Westenwind kan waaien dankzij het werk van vele vrijwilligers, de inzet van enkele professionals en de steun van o.a.:


 

VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving in de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Dat doet ze door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken, zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’.
Lees het artikel ‘De kracht van samenwerking tussen bewonersinitiatieven en welzijnsorganisaties‘ uit het online magazine van VSB-fonds (20 december 2022).