Update 12 december 2023

In mei ontving u de laatste update. Sindsdien is er veel gebeurd, maar vooral achter de schermen. Hoog tijd voor een nieuwe update!

Van ‘opleuken’ naar volwaardige plannen
Het hofjesproject begon met de vraag: “hoe kunnen we met elkaar de drie braakliggende veldjes ‘opleuken’. Inmiddels is het uitgegroeid tot een mooi plan om drie volwaardige terreinen te maken. Waar spelen en ontmoeten samengaan met veel groen. Waar oplossingen komen voor wateroverlast én het teveel aan water weer goed ingezet wordt. De hofjes kunnen er straks weer járen tegenaan. Dat betekent ook dat het plan steeds duurder werd. En juist daar is de afgelopen maanden achter de schermen hard aan gewerkt: het rond krijgen van de financiering. Dat is gelukt! Met dank aan onze partners van Wijkcomité Norbertus, Gemeente HadM en Wonen Limburg. Dus nu weer volop onze aandacht gericht op de verdere uitwerking van de herinrichting.

Van voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp
De werkgroepen hebben alles wat ze opgehaald hebben bij de bewoners besproken met de drie beheerders van de gemeente die gaan over spelen, groen en aanpak van wateroverlast. Samen zijn ze tot een voorlopig ontwerp gekomen. Hierin zijn alle 7 door de bewoners genoemde punten meegenomen*. Uiteraard binnen de mogelijkheden van de gemeente. Een gespecialiseerd bedrijf maakt van dit voorlopige ontwerp een werktekening. In januari komen de werkgroepleden en de drie beheerders van de gemeente nog één keer bij elkaar om deze uitgewerkte tekening te bespreken. Zit alles er goed in? Aan de hand daarvan wordt in februari een definitief ontwerp gemaakt.

Presentatie definitief ontwerp aan bewoners
Vervolgens is dan hét moment daar! Dan kunnen we het definitieve ontwerp aan alle bewoners presenteren. We verwachten dat dit eind maart zal zijn. U ontvangt voor deze informatieavond tegen die tijd natuurlijk nog een uitnodiging. De werkgroepleden en de beheerders van de gemeente zijn die avond aanwezig. Zij lichten de plannen toe en kunnen uw eventuele vragen beantwoorden.

*Welke 7 punten zijn ook alweer opgehaald bij de bewoners?

  1. Plek voor spelen (o.a. behoud voetbalplek)
  2. Ontmoeten (plek voor jong en oud)
  3. Verlichting (veiligheid)
  4. Meer groen
  5. Passende verharding in/uitrit en rondom veldjes
  6. Wateroverlast aanpakken
  7. Bestaande parkeerplekken op verharde delen bij hofje 1 en 2 handhaven


Voorbereidende werkzaamheden

Misschien heeft u onlangs wel iemand met een landmeter gezien? Dat kan kloppen, want op dit moment vinden er er diverse voorbereidende werkzaamheden plaats. Daar hoeft u dus niet van te schrikken. De komende tijd zullen er bijvoorbeeld ook nog mensen te zien zijn die een milieukundig onderzoek uitvoeren.

Tot slot
Wij zijn als werkplaats heel blij dat we ons weer helemaal kunnen richten op de uitwerking van de plannen. En hopen dat u als (mede)bewoner straks net zo enthousiast bent over het definitieve ontwerp als wij. Zodat we, als alles klaar is, met zijn allen kunnen genieten van spelen en ontmoeten in een groene omgeving. Voor jong en oud.

Heel graag tot ziens op de informatieavond in maart. Nadere info volgt hierover in ‘t nieuwe jaar.

Wij wensen u fijne dagen en alle goeds voor 2024!

Werkgroep Herinrichting Hofjes