Herinrichting: Hofjes Norbertuswijk

Drie grasveldjes in de Norbertuswijk gaan begin volgend jaar een flinke upgrade krijgen. Daartoe werd al in 2021 gevraagd aan de omwonenden om hun ideeën hierover kenbaar te maken. Voor elk ‘hofje’ is door bewonerswerkgroepen samen met de gemeente, Synthese en een adviseur klimaatadaptatie inmiddels een plan uitgewerkt, elk met een ander karakter.

Ontwerpen
Zo zal Hofje 1, gelegen tussen de Pr. Bernhardstraat en de Pr. Beatrixstraat, vooral geschikt blijven om te voetballen. In Hofje 2 (tussen Wittenhorststraat en Zegersstraat) komen een aantal nieuwe speeltoestellen, een insectenhotel, een ontmoetingsplek en veel groen. Ook in Hofje 3 (tussen Meterikseweg en Wittenhorststraat) zullen nieuwe speeltoestellen en groen komen.
Bij alle drie de Hofjes wordt meteen ook rekening gehouden met de opvang van wateroverschot en terugbrengen van hittestress. Zo zijn ze klaar voor jong en oud en voor de toekomst

De eerste schep
Tijdens een inloopavond voor aanwonenden op 14 mei werden de drie mooie inrichtings-ontwerpen getoond. Ook werd middels een tijdlijn zichtbaar gemaakt welke stappen er tot dan toe al gezet waren. Het was een lang en soms taai proces, maar de verwachting is dat de eerste schep begin 2025 de grond in kan. Als alles verder volgens verwachting verloopt kan er in de zomer van 2025 volop worden genoten van de nieuwe ontmoetings- en speelplekken.

Hieronder de drie ontwerpen van Hofje 1, 2 en 3, waarbij opgemerkt dient te worden dat er in het ontwerp van Hofje 2 nog iets zal wijzigen omdat er een foutje in was geslopen.

Zie ook www.westenwindhorst.nl/hofjes