Kennismaken: Maria Vanhoof

Maria Vanhoof, een kunstenaar die schoonheid ziet in alledaagse objecten, zal van 3 juni tot 14 juni 2024 wonen in de Pr. Marijkestraat en vandaaruit een unieke samenwerking aangaan met de lokale bewoners. Haar werk begint met gevonden materialen zoals verweerd hout, plastic touwen en verroeste blikjes, die ze met een voorliefde voor textiel transformeert. Haar fascinatie voor de vergankelijkheid van materialen drijft haar om de schoonheid te ontdekken in wat anderen als lelijk beschouwen.

In haar streven naar een lagere ecologische voetafdruk zal Maria samenwerken met de gemeenschap om verhalen te verzamelen, ideeën te scheppen en hoop te brengen door kunst. Door ontmoetingen te organiseren in de rafelranden van kunst, zal ze vanuit vertelling en verbeelding werken creëren die resoneren met het diepe verlangen naar een betere wereld.

Haar werk zal dienen als een bron van troost en inspiratie te midden van een wereld vol teleurstellingen. Maria Vanhoof brengt niet alleen kunst, maar ook hoop en verbondenheid naar de lokale gemeenschap.

 

Gesnater rond het water (1)

Duckrace met 1.000 eendjes in de Kabroeksebeek om integratie in wijken Horst te bevorderen

De drie wijken In de Riet, Mussenbuurt en de Norbertuswijk gaan een speciaal evenement organiseren. Onder de noemer ‘Gesnater rond het water’ gaan ze een ‘duckrace’ houden in de Kabroeksebeek om zo de integratie te bevorderen onder de bewoners.
Dit evenement vindt plaats op 31 augustus aan de vijver bij de Vijverlaan in Horst.

Westenwind
De drie wijken werken samen onder de noemer Westenwind en organiseren wel vaker activiteiten om de integratie en saamhorigheid binnen de wijken te verbeteren. Omdat er verschillende culturen in de wijken wonen vindt Westenwind het belangrijk dat iedereen van elkaars cultuur, taal en opvattingen leert. Daarom organiseren de drie wijken nu Gesnater rond het water.

Duckrace
Op 31 augustus worden 1.000 eendjes de Kabroeksebeek ingestort. Het snelste eendje wint en gaat er met de hoofdprijs vandoor. Opgeven kan door een eendje te kopen voor 1 euro. Tijdens deze dag is er nog een gezellig samenzijn en zijn er diverse optredens van verschillende culturen. Daarnaast zijn er verschillende hapjes en drankjes te proeven die de bewoners van de wijken aanprijzen.

Bron: Omroep Horst aan de Maas

Infobrief Pr. Marijkestraat april 2024

Horst, april 2024

Informatiebrief Prinses Marijkestraat

Beste meneer, mevrouw,

U woont aan de Prinses Marijkestraat, heeft hier gewoond, woont in de directe omgeving of u huurt hier een garage. Op 7 december 2023 was er een inloopavond waarop we met geïnteresseerden in gesprek gingen over de toekomstige plannen van de locatie Prinses Marijkestraat 50 t/m 108. Met deze brief brengen we u op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Terugblik inloopavond
De inloopavond op 7 december werd goed bezocht. Er was veel belangstelling voor de nieuwe plannen. En hoewel we alleen nog ruwe schetsen konden laten zien, kregen we waardevolle vragen en suggesties. Zo werd gevraagd of de achterom van de bestaande aanliggende woningen behouden kan blijven. En of rekening kan worden gehouden met de privacy van aanliggende en tegenoverliggende woningen. Voor wat betreft het parkeerprobleem werd de suggestie gedaan te bekijken of schuinparkeren een mogelijkheid is. Evenals het inzetten van deelauto’s.

Uitgangspunten en richtlijnen
De gemeente en Wonen Limburg zijn nu de uitgangspunten en richtlijnen voor de nieuwbouw, het groen en het parkeren aan het samenstellen. Uiteraard nemen we daarin mee wat we op de inloopavond hebben opgehaald. Er komt in ieder geval een mix van appartementen in de sociale huur, middenhuur en koop.

Tijdelijke verhuur
Voorlopig worden de leeggekomen woningen tijdelijk verhuurd door leegstandsbeheerder Gapph. Zo kunnen we mensen helpen die gebaat zijn bij een tijdelijke woonoplossing én blijven de woningen beheerd.

Kunst verbindt
In juni, juli en augustus vindt er een kunstproject plaats in het woongebouw. Hiervoor stellen wij twee woningen beschikbaar. Diverse kunstenaars gaan hier aan de slag samen met bewoners uit de omgeving. Het project wordt geleid door de kunstenaars Helmie van de Riet en Ine Schriever, onder de naam Westenwind kracht 12.

Tot slot
Met deze brief brengen wij u op de hoogte van de huidige stand van zaken rondom de sloop/nieuwbouw aan de Prinses Marijkestraat. Hoort u van iemand die deze brief niet heeft gekregen, maar wel had willen hebben? Geef de brief gerust door. Wij komen vóór de zomer met een nieuwe update.

Heeft u nog vragen over deze brief? Dan kunt u deze stellen aan Marleen van Ulft, Senior Gebiedsontwikkelaar van Wonen Limburg, via post@wonenlimburg.nl. Of aan Jeroen Gemser, projectleider van de gemeente Horst aan de Maas, via PostbusEenG@horstaandemaas.nl

Met vriendelijke groet,

Marleen van Ulft                                                       Jeroen Gemser
Senior Gebiedsontwikkelaar                                     Projectleider
Wonen Limburg                                                         Gemeente Horst aan de Maas

                               

 

Kom naar de Dendron Buurtiftar!

Vind jij verbinding belangrijk?
Vind je het leuk om met mensen in gesprek te gaan?
Ben je nieuwsgierig en wil je van anderen leren?

Reserveer dan snel je gratis kaartje en kom naar de Dendron Buurtiftar op woensdag 20 maart. (Vol = vol!)

Tijdens de ramadan wordt elke avond na zonsondergang het vasten verbroken met de iftar, de avondmaaltijd. Op het Dendron College wordt in samenwerking met Westenwind een iftar georganiseerd.

Ismail Aghzanay, leraar van het jaar in 2021, zal als spreker de avond vol humor in goede banen leiden. Ook wil hij mensen inspireren met inzichten zodat we morgen het verschil kunnen maken. Gedurende de maaltijd kunnen deelnemers met elkaar in gesprek.

Wat kun je verwachten?

  • Een overheerlijke maaltijd
  • Marokkaanse thee
  • Een henna-artiest
  • Voor degenen die willen is er gelegenheid tot gebed.

De iftar vindt plaats op 20 maart 2024
Inloop: vanaf 16.45 uur
Programma: 17.15 uur – 19.45 uur
Informeel samenzijn: 19.45 uur – 20.30 uur

Wil je hier graag bij zijn?
Reserveer je plaats aan tafel eenvoudig via:

We hebben maar een beperkt aantal plekken aan tafel. Wees er dus op tijd bij, want vol = vol!

Burgerschap
Dit jaar lopen de christelijke vastentijd en de ramadan ongeveer gelijk. Tijdens de vastentijd is het gebruikelijk stil te staan bij degenen die het minder hebben. Deelname aan de iftar is gratis, maar het zou leuk zijn wanneer iedereen een product mee zou nemen voor een donatie aan de Voedselbank.

Foto-workshop de Twister

De groepen 7 en 8 van De Twister doen mee met een fotoworkshop vanuit het Westenwindproject ‘Foto-en-Zo’. Dat doen ze in vier delen waarvan op dinsdag 27 februari het eerste groepje aan de beurt was.
De leerlingen maken stapsgewijs kennis met een aantal basiselementen van de fotografie en kunnen deze meteen in de klas oefenen met iPads. Stukjes theorie worden afgewisseld met fotografeer-ervaring opdoen in kleine groepjes. Uiteraard met, waar nodig, een beetje hulp van de vrijwilligers van Foto-en-Zo en de leerkracht.
De eerste deelnemers hebben allemaal enthousiast meegedaan. De creativiteit spatte ervanaf en de tijd vloog voorbij.
De komende weken zijn de andere groepen 7 en 8 aan de beurt.
Wil jij zelf ook graag eens meedoen met een foto-workshop? Laat het weten aan de vrijwilligers van Foto-en-Zo via foto-en-zo@westenwindhorst.nl

Een nieuwe generatie (hobby)fotografen?