Oktober 2021
In september 2021 werd gestart met het plan om drie ‘verborgen’ grasveldjes in de Norbertuswijk, de drie hofjes, een upgrade te geven. Aan de omwonenden is gevraagd mee te denken over de herinrichting. Niemand weet immers beter wat de gebruikerswensen zijn dan de mensen die er gebruik van maken. Zij ontvingen een uitnodiging met plattegrond om hun ideeën op kenbaar te maken.

Er werden heel wat ideeën ingeleverd, vaak op een creatieve manier. Het verbeteren van het huidige voetbalveldje werd genoemd en dan in combinatie met een speeltuin voor de jeugd. Ook een gezellige BBQ-plek voor bewoners om elkaar te ontmoeten bleek een wens te zijn, gecombineerd met een plek voor het opvangen van overtollig regenwater.

Het verbeteren van het huidige voetbalveldje werd genoemd en dan in combinatie met een speeltuin voor de jeugd. Ook een gezellige BBQ-plek voor bewoners om elkaar te ontmoeten bleek een wens te zijn, gecombineerd met een plek voor het opvangen van overtollig regenwater.

Vervolgens zijn alle ideeën ter plekke gepresenteerd tijdens bijeenkomsten met aanwonenden en onder het genot van een goeie bak friet incl. snack. Daarbij hebben verschillende mensen zich spontaan aangemeld om de ideeën de komende tijd verder uit te werken.

Het uiteindelijke plan zal met verschillende partners worden gerealiseerd. Het streven is dat voorjaar 2022 gestart wordt met de veranderingen.” (Aldus Richard Fieten, opbouwwerker Synthese, namens bovengenoemde betrokkenen.)