Update 30 mei 2023:

Graag geven we jullie een update over de herinrichting van de hofjes 1, 2 en 3 in de Norbertuswijk.
Na de laatste informatiebrief hebben we niet stil gezeten.

Inmiddels zijn er diverse acties uitgevoerd en uitgezet:

• Het voorlopige ontwerp met de daarin de wensen en behoeften van jullie als bewoners is besproken met de deskundigen van de gemeente (verhardingen, groenvoorziening, spelen ,ontmoeten en verkeer) en de feedback is gedeeld met de werkgroep. Dit heeft waardevolle verbeteringen opgeleverd.

• In de afgelopen maanden zijn er o.a. enkele bodemonderzoeken geweest ten behoeve van klimaatadaptatie. Ook is er een positief gesprek geweest met beheerders van gemeente over de inrichting van de 3 plekken. Komende weken wordt gekeken op welke manier de plannen met betrekking tot herinrichting gefinancierd kunnen worden.

Zonder jullie input hadden wij de plannen niet op deze manier kunnen maken. We blijven natuurlijk open staan voor aanvullende ideeën over spelen en ontmoeten die we mogelijk nog mee kunnen nemen in het eindontwerp. Zodra de financiering op hoofdlijnen rond is, kan de werkgroep Hofjes met partners aan de slag om op gebied van de wensen m.b.t. groen, spelen en ontmoeten de plannen verder te gaan uitwerken. Natuurlijk houden we jullie ook van het vervolg op de hoogte.

Wij verheugen ons erop om in de toekomst samen met jullie een mooie ontmoetings- en speelplek te creëren in onze wijk.

Bewonerswerkgroep Hofjes Norbertuswijk