Update 21 augustus 2022 (met foto’s en een eerste voorlopig ontwerp)

In juli presenteerden de drie werkgroepen elk een eerste ontwerp voor de herinrichting van de drie hofjes aan hun medebewoners. Om te beginnen was er voor iedereen friet met een snack en een drankje, mogelijk gemaakt door de eerder genoemde partners.

De nieuwe (voorlopige) ontwerpen die de drie werkgroepen hebben uitgewerkt zijn gebaseerd op de ideeën en wensen die omwonenden enige tijd geleden hebben ingeleverd.
Naast plek om te spelen en voor ontmoeting met jong en oud, is ook de problematiek rond wateroverlast en toenemende hittestress in deze delen van de wijk meegenomen. Giel van Eck, specialist in klimaatadaptatie, heeft mogelijke oplossingen aangedragen en deze samen met de drie werkgroepen verwerkt in de ontwerpen.
De drie hofjes krijgen elk een eigen karakter waardoor ze elkaar aanvullen en versterken. Zo is er bijvoorbeeld een plek om te voetballen, maar ook een plek met natuurlijke speelelementen.

Bewoners reageerden overwegend positief en er bleek voldoende draagvlak te zijn voor verder onderzoek naar realisatie van de plannen. Er waren echter ook enkele kritische vragen, o.a. rondom de aanpak van wateroverlast.

De komende tijd zullen diverse afdelingen binnen de gemeente inzoomen op deze eerste ontwerpen én de vragen die er zijn. Zodra er concreet nieuws is worden de omwonenden hierover weer geïnformeerd vanuit de werkgroepen.

Bekijk de foto’s van de drie bijeenkomsten door op onderstaand album te klikken.