De Westenwind Dialoog

Geldzorgen en financiële stress zijn een urgent maatschappelijk probleem. Binnen Westenwind werken we daarom aan financiële en sociale redzaamheid voor iedereen. Dat doen we sinds oktober 2023 met ‘De Westenwind Dialoog’.

Hierin staan centraal:

  • Voorkomen van geldzorgen en financiële stress
  • Samenwerken met alle relevante partijen om mensen structureel te helpen

We hebben hierbij vooral aandacht voor specifieke doelgroepen zoals alleenstaanden, statushouders, migranten en laaggeletterden, maar natuurlijk ook voor de inwoners die steeds meer bestaansonzekerheid ervaren.

Hoe gaan we te werk?

We werken samen vanuit het B.O.O.M.-netwerk: Bedrijfsleven (werkgevers), Overheid (gemeente), Onderwijs en Maatschappelijke organisaties (o.a. vrijwilligers).

• Allereerst zijn er de gesprekken met wijkbewoners die directe steun en hulp nodig hebben. Zij zijn deel van de oplossing en er wordt naar hen geluisterd.

• Zowel met de basisscholen als het voortgezet onderwijs maken we moeilijke onderwerpen bespreekbaar. Het schoolontbijt, op de Dag van de Armoede, is een voorbeeld dat eerder al in dit kader is opgestart.
Daarnaast wordt er in het onderwijs ingezet op educatie: leren omgaan met geld (om geldzorgen te voorkomen), voorlichting over budgettering en de invloed van levensgebeurtenissen zoals ‘Bijna 18 jaar’. Structurele aandacht is belangrijk hierbij .

 • Met wijkbewoners (waaronder de vrijwilligers van VoorMekaar), de gemeente en maatschappelijke organisaties maken we het samen mogelijk om elkaar te vinden en verder te helpen.

 

Wil jij ook aansluiten om mee te denken over de aanpak van uitdagende/lastige onderwerpen en om deze bespreekbaar te maken? Neem dan contact op met de financieel huisarts of met het VoorMekaar-team.
geldzorgen@westenwindhorst.nl
06 – 2661 6487