Een brief van voor omwonenden en geïnteresseerden:

Uitnodiging

Inloopavond Pr. Marijkestraat
Donderdag 7 december, 19.00-21.00 uur
Basisschool De Twister 

Beste meneer, mevrouw,

Zoals u weet gaat Wonen Limburg in het kader van de integrale gebiedsontwikkeling Horst West, de woningen aan de Pr. Marijkestraat 50 t/m 106 en bijbehorende garages slopen en hier nieuwe woningen bouwen.

Graag nodigen wij u uit om binnen te lopen tijdens de inloopavond Pr. Marijkestraat om samen in gesprek te gaan over de toekomstige plannen op deze locatie. Ook zullen vrijwilligers u bijpraten over de stand van zaken van de projecten die onder Westenwind vallen.

Hoort u van iemand die deze brief niet heeft gekregen, maar wel had willen hebben? Geef de brief gerust door.

Uiteraard zorgen wij voor koffie, thee en iets lekkers.

Met vriendelijke groet,