Horst, april 2024

Informatiebrief Prinses Marijkestraat

Beste meneer, mevrouw,

U woont aan de Prinses Marijkestraat, heeft hier gewoond, woont in de directe omgeving of u huurt hier een garage. Op 7 december 2023 was er een inloopavond waarop we met geïnteresseerden in gesprek gingen over de toekomstige plannen van de locatie Prinses Marijkestraat 50 t/m 108. Met deze brief brengen we u op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Terugblik inloopavond
De inloopavond op 7 december werd goed bezocht. Er was veel belangstelling voor de nieuwe plannen. En hoewel we alleen nog ruwe schetsen konden laten zien, kregen we waardevolle vragen en suggesties. Zo werd gevraagd of de achterom van de bestaande aanliggende woningen behouden kan blijven. En of rekening kan worden gehouden met de privacy van aanliggende en tegenoverliggende woningen. Voor wat betreft het parkeerprobleem werd de suggestie gedaan te bekijken of schuinparkeren een mogelijkheid is. Evenals het inzetten van deelauto’s.

Uitgangspunten en richtlijnen
De gemeente en Wonen Limburg zijn nu de uitgangspunten en richtlijnen voor de nieuwbouw, het groen en het parkeren aan het samenstellen. Uiteraard nemen we daarin mee wat we op de inloopavond hebben opgehaald. Er komt in ieder geval een mix van appartementen in de sociale huur, middenhuur en koop.

Tijdelijke verhuur
Voorlopig worden de leeggekomen woningen tijdelijk verhuurd door leegstandsbeheerder Gapph. Zo kunnen we mensen helpen die gebaat zijn bij een tijdelijke woonoplossing én blijven de woningen beheerd.

Kunst verbindt
In juni, juli en augustus vindt er een kunstproject plaats in het woongebouw. Hiervoor stellen wij twee woningen beschikbaar. Diverse kunstenaars gaan hier aan de slag samen met bewoners uit de omgeving. Het project wordt geleid door de kunstenaars Helmie van de Riet en Ine Schriever, onder de naam Westenwind kracht 12.

Tot slot
Met deze brief brengen wij u op de hoogte van de huidige stand van zaken rondom de sloop/nieuwbouw aan de Prinses Marijkestraat. Hoort u van iemand die deze brief niet heeft gekregen, maar wel had willen hebben? Geef de brief gerust door. Wij komen vóór de zomer met een nieuwe update.

Heeft u nog vragen over deze brief? Dan kunt u deze stellen aan Marleen van Ulft, Senior Gebiedsontwikkelaar van Wonen Limburg, via post@wonenlimburg.nl. Of aan Jeroen Gemser, projectleider van de gemeente Horst aan de Maas, via PostbusEenG@horstaandemaas.nl

Met vriendelijke groet,

Marleen van Ulft                                                       Jeroen Gemser
Senior Gebiedsontwikkelaar                                     Projectleider
Wonen Limburg                                                         Gemeente Horst aan de Maas