Van Roermond naar Rome 2024

De vrienden Hans Lamboo (Roermond) en Piet Linders (Horst) fietsten in 2006 als pelgrimage van Roermond naar Rome (foto). Na hun pensionering (in 2022) gaan ze de fietstocht nu nog een keer maken.
Afgelopen maandag, 29 april, zijn zij gestart in Roermond en de verwachting is dat ze rond 24 mei in Rome arriveren. De pakweg 2000 te fietsen kilometers kunnen voor hun gevoel, net als toen, ‘onder de hamer’. Voor een sociaal doel wel te verstaan.

Met westenwind voor Westenwind

In hun werkzame leven hebben Hans en Piet op tal van terreinen met sociale ontwikkeling van mensen te maken gehad. Het organiseren van ontmoetingen, in welke vorm dan ook, vormden altijd een onderdeel van hun werkzaamheden. En omdat Piet als vrijwilliger actief is binnen het sociale wijkprogramma Westenwind in Horst, was de verbinding snel gelegd. Het programma Westenwind wil de samenwerking tussen de drie wijken Mussenbuurt, In de Riet en de Norbertuswijk op tal van manieren helpen bevorderen. Dat gebeurt met allerlei steun van o.a. gemeente en woningstichting, maar belangrijker nog is het dat deze ontwikkeling inmiddels door veel vrijwilligers wordt gesteund.

Gesnater rond het Water

Op zaterdag 31 augustus organiseren de drie wijken gezamenlijk een eendjes-race op de Kabroeksebeek. De beek vormt als het ware een lint dat door wijken stroomt en bewoners met elkaar verbindt. Rond de race wordt een interculturele ontmoeting van bewoners georganiseerd waar allerlei culturen elkaar zullen treffen. Er wordt gezorgd voor internationale muziek en een internationale keuken. Alles in het teken van mekaar leren kennen.
Je kunt deze ontmoeting helpen bevorderen door een deel van de (2000) kilometers te sponsoren. Zo help je Hans en Piet met Westenwind de Alpen over te komen. Iedere kilometer gaat voor €1,= onder de hamer!

Hoe?…

Boek het bedrag dat je wilt sponsoren naar NL02 RABO 0105 9419 64 t.n.v. Wijkcomité Norbertus o.v.v. ‘fietstocht Rome’. Het aantal euro’s dat je overmaakt is gelijk aan de kilometers die Hans en Piet zullen fietsen.
Bij voorbaat heel veel dank voor je ondersteuning!
Meer informatie? Mail naar gesnater@westenwindhorst.nl of bel Piet Berden 06 – 51450762