Kom naar de Dendron Buurtiftar!

Vind jij verbinding belangrijk?
Vind je het leuk om met mensen in gesprek te gaan?
Ben je nieuwsgierig en wil je van anderen leren?

Reserveer dan snel je gratis kaartje en kom naar de Dendron Buurtiftar op woensdag 20 maart. (Vol = vol!)

Tijdens de ramadan wordt elke avond na zonsondergang het vasten verbroken met de iftar, de avondmaaltijd. Op het Dendron College wordt in samenwerking met Westenwind een iftar georganiseerd.

Ismail Aghzanay, leraar van het jaar in 2021, zal als spreker de avond vol humor in goede banen leiden. Ook wil hij mensen inspireren met inzichten zodat we morgen het verschil kunnen maken. Gedurende de maaltijd kunnen deelnemers met elkaar in gesprek.

Wat kun je verwachten?

 • Een overheerlijke maaltijd
 • Marokkaanse thee
 • Een henna-artiest
 • Voor degenen die willen is er gelegenheid tot gebed.

De iftar vindt plaats op 20 maart 2024
Inloop: vanaf 16.45 uur
Programma: 17.15 uur – 19.45 uur
Informeel samenzijn: 19.45 uur – 20.30 uur

Wil je hier graag bij zijn?
Reserveer je plaats aan tafel eenvoudig via:

We hebben maar een beperkt aantal plekken aan tafel. Wees er dus op tijd bij, want vol = vol!

Burgerschap
Dit jaar lopen de christelijke vastentijd en de ramadan ongeveer gelijk. Tijdens de vastentijd is het gebruikelijk stil te staan bij degenen die het minder hebben. Deelname aan de iftar is gratis, maar het zou leuk zijn wanneer iedereen een product mee zou nemen voor een donatie aan de Voedselbank.

Foto-workshop de Twister

De groepen 7 en 8 van De Twister doen mee met een fotoworkshop vanuit het Westenwindproject ‘Foto-en-Zo’. Dat doen ze in vier delen waarvan op dinsdag 27 februari het eerste groepje aan de beurt was.
De leerlingen maken stapsgewijs kennis met een aantal basiselementen van de fotografie en kunnen deze meteen in de klas oefenen met iPads. Stukjes theorie worden afgewisseld met fotografeer-ervaring opdoen in kleine groepjes. Uiteraard met, waar nodig, een beetje hulp van de vrijwilligers van Foto-en-Zo en de leerkracht.
De eerste deelnemers hebben allemaal enthousiast meegedaan. De creativiteit spatte ervanaf en de tijd vloog voorbij.
De komende weken zijn de andere groepen 7 en 8 aan de beurt.
Wil jij zelf ook graag eens meedoen met een foto-workshop? Laat het weten aan de vrijwilligers van Foto-en-Zo via foto-en-zo@westenwindhorst.nl

Een nieuwe generatie (hobby)fotografen?

De Moedige Dialoog – voor financiële en sociale redzaamheid

De Moedige Dialoog

Geldzorgen en financiële stress zijn een urgent maatschappelijk probleem. Binnen Westenwind werken we daarom aan financiële en sociale redzaamheid voor iedereen. Dat doen we sinds oktober 2023 met ‘De Moedige Dialoog’.

Hierin staan centraal:

 • Voorkomen van geldzorgen en financiële stress
 • Samenwerken met alle relevante partijen om mensen structureel te helpen

We hebben hierbij vooral aandacht voor specifieke doelgroepen zoals alleenstaanden, statushouders, migranten en laaggeletterden, maar natuurlijk ook voor de inwoners die steeds meer bestaansonzekerheid ervaren.

Hoe gaan we te werk?

We werken samen vanuit het B.O.O.M.-netwerk: Bedrijfsleven (werkgevers), Overheid (gemeente), Onderwijs en Maatschappelijke organisaties (o.a. vrijwilligers).

• Allereerst zijn er de gesprekken met wijkbewoners die directe steun en hulp nodig hebben. Zij zijn deel van de oplossing en er wordt naar hen geluisterd.

• Zowel met de basisscholen als het voortgezet onderwijs maken we moedige (moeilijke) onderwerpen bespreekbaar. Het schoolontbijt, op de Dag van de Armoede, is een voorbeeld dat al vanuit de Moedige Dialoog is opgestart.
Daarnaast wordt er in het onderwijs ingezet op educatie: leren omgaan met geld (om geldzorgen te voorkomen), voorlichting over budgettering en de invloed van levensgebeurtenissen zoals ‘Bijna 18 jaar’. Structurele aandacht is belangrijk hierbij .

 • Met wijkbewoners (waaronder de vrijwilligers van VoorMekaar), de gemeente en maatschappelijke organisaties maken we het samen mogelijk om elkaar te vinden en verder te helpen.

 

Wil jij ook aansluiten om mee te denken over de aanpak van moedige onderwerpen en om deze bespreekbaar te maken? Neem dan contact op met de financieel huisarts of met het VoorMekaar-team.
geldzorgen@westenwindhorst.nl
06 – 2661 6487

Energietoeslag aanvragen? Tip van de financieel huisarts.

Energietoeslag via Gemeente Horst aan de Maas:

Over het jaar 2023 is er nog eenmaal de mogelijkheid om energietoeslag aan te vragen. Heb je een laag inkomen? Dan is er de kans dat je hier recht op hebt. Aanvragen kan tot en met 30 juni 2024.

Kom je inderdaad in aanmerking, dan ontvang je deze eenmalige uitkering van maximaal € 1.300,00.
De belangrijkste voorwaarde is dat je inkomen lager is dan 120% van de bijstandsnorm (zie hieronder).

 • Alleenstaanden 21 jaar tot AOW-leeftijd: € 1.459,94
 • Alleenstaanden gepensioneerd: € 1.629,19
 • Samenwonend/ getrouwd 21 jaar tot AOW-leeftijd: € 2.085,62
 • Samenwonend/ getrouwd gepensioneerd: € 2.212,32

Voldoe je aan die voorwaarde, kijk dan hier naar de overige voorwaarden.
Lukt het niet goed om zelf deze energietoeslag aan te vragen, neem dan contact op met de financieel huisarts van Westenwind voor gratis hulp.
Je kunt ook ondersteuning krijgen via de vrijwilligers van STAP. Ook deze hulp is gratis. Bel 077 – 397 85 00 of stuur een e-mail naar stap@synthese.nl

Tijdelijk Noodfonds Energie:

Naast de energietoeslag via gemeente Horst aan de Maas zal ook het landelijk Noodfonds energie in januari 2024 weer beschikbaar komen als je inkomen laag is en je energiekosten hoog. Klik voor meer informatie op deze link. Hulp nodig? Laat het ons weten.

Norbertuswijk – de hofjes dec. 2023 (werkplaats Herinrichting)

Update 12 december 2023

In mei ontving u de laatste update. Sindsdien is er veel gebeurd, maar vooral achter de schermen. Hoog tijd voor een nieuwe update!

Van ‘opleuken’ naar volwaardige plannen
Het hofjesproject begon met de vraag: “hoe kunnen we met elkaar de drie braakliggende veldjes ‘opleuken’. Inmiddels is het uitgegroeid tot een mooi plan om drie volwaardige terreinen te maken. Waar spelen en ontmoeten samengaan met veel groen. Waar oplossingen komen voor wateroverlast én het teveel aan water weer goed ingezet wordt. De hofjes kunnen er straks weer járen tegenaan. Dat betekent ook dat het plan steeds duurder werd. En juist daar is de afgelopen maanden achter de schermen hard aan gewerkt: het rond krijgen van de financiering. Dat is gelukt! Met dank aan onze partners van Wijkcomité Norbertus, Gemeente HadM en Wonen Limburg. Dus nu weer volop onze aandacht gericht op de verdere uitwerking van de herinrichting.

Van voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp
De werkgroepen hebben alles wat ze opgehaald hebben bij de bewoners besproken met de drie beheerders van de gemeente die gaan over spelen, groen en aanpak van wateroverlast. Samen zijn ze tot een voorlopig ontwerp gekomen. Hierin zijn alle 7 door de bewoners genoemde punten meegenomen*. Uiteraard binnen de mogelijkheden van de gemeente. Een gespecialiseerd bedrijf maakt van dit voorlopige ontwerp een werktekening. In januari komen de werkgroepleden en de drie beheerders van de gemeente nog één keer bij elkaar om deze uitgewerkte tekening te bespreken. Zit alles er goed in? Aan de hand daarvan wordt in februari een definitief ontwerp gemaakt.

Presentatie definitief ontwerp aan bewoners
Vervolgens is dan hét moment daar! Dan kunnen we het definitieve ontwerp aan alle bewoners presenteren. We verwachten dat dit eind maart zal zijn. U ontvangt voor deze informatieavond tegen die tijd natuurlijk nog een uitnodiging. De werkgroepleden en de beheerders van de gemeente zijn die avond aanwezig. Zij lichten de plannen toe en kunnen uw eventuele vragen beantwoorden.

*Welke 7 punten zijn ook alweer opgehaald bij de bewoners?

 1. Plek voor spelen (o.a. behoud voetbalplek)
 2. Ontmoeten (plek voor jong en oud)
 3. Verlichting (veiligheid)
 4. Meer groen
 5. Passende verharding in/uitrit en rondom veldjes
 6. Wateroverlast aanpakken
 7. Bestaande parkeerplekken op verharde delen bij hofje 1 en 2 handhaven


Voorbereidende werkzaamheden

Misschien heeft u onlangs wel iemand met een landmeter gezien? Dat kan kloppen, want op dit moment vinden er er diverse voorbereidende werkzaamheden plaats. Daar hoeft u dus niet van te schrikken. De komende tijd zullen er bijvoorbeeld ook nog mensen te zien zijn die een milieukundig onderzoek uitvoeren.

Tot slot
Wij zijn als werkplaats heel blij dat we ons weer helemaal kunnen richten op de uitwerking van de plannen. En hopen dat u als (mede)bewoner straks net zo enthousiast bent over het definitieve ontwerp als wij. Zodat we, als alles klaar is, met zijn allen kunnen genieten van spelen en ontmoeten in een groene omgeving. Voor jong en oud.

Heel graag tot ziens op de informatieavond in maart. Nadere info volgt hierover in ‘t nieuwe jaar.

Wij wensen u fijne dagen en alle goeds voor 2024!

Werkgroep Herinrichting Hofjes

Terugblik inloopavond Pr. Marijkestraat

Op 7 december was de drukbezochte inloopavond over de Pr. Marijkestraat voor omwonenden en geïnteresseerden. Hier werden de eerste plannen getoond en konden ideeën, wensen en bezwaren worden uitgewisseld.

Ca. 50 mensen maakten gebruik van deze gelegenheid. Er werden memoblaadjes met opmerkingen geplakt en er werd volop gediscussieerd. Met name de uiteindelijke hoogte van het gebouw (drie lagen) en de plek voor parkeerplaatsen waren veelgenoemde punten van aandacht. Volgens de eerste planning zouden de voorbereidingen van de sloop in het derde kwartaal van 2024 starten. De daadwerkelijke sloop zou begin 2025 plaatsvinden, waarna de realisatie van de nieuwe woningen zou moeten plaatsvinden, op deze eerste planning tot ca. halverwege 2026. Vanaf half 2026 staat de oplevering gepland. Uiteraard zijn ze afhankelijk van het verloop van voorbereidende procedures, dus houd nog niet teveel vast aan deze genoemde data.
Er zal nog 25% sociale huur terugkomen en daarnaast 25% sociale koop- en de overige 50% middenhuur-woningen.

In een later stadium, wanneer de plannen verder uitgewerkt zijn, zal er opnieuw een avond gepland worden, aldus Mart Thijssen van de Werkplaats Wonen – Samen wonen.

Klik voor een sfeerweergave van de avond op onderstaande afbeelding.

 

Zorgverzekering – Tip van de financieel huisarts

Zorgverzekering via de gemeente?

In 2024 gaan de maandelijkse zorgverzekeringpremies weer verder omhoog bij alle zorgverzekeraars in Nederland. Daarnaast zal de zorgtoeslag in 2024 aanmerkelijk minder zijn dan in 2023. Dat raakt veel mensen hard in de portemonnee!

Gemeente Horst aan de Maas heeft daarom besloten om voor haar inwoners met een inkomen tot 150% van het sociaal minimum (incl. vakantiegeld) een gemeentelijke bijdrage te betalen voor de VGZ- Gemeentepakketpolissen.

Situatie Max. inkomen
Alleenstaand 21 jaar tot AOW-leeftijd € 1.824,93
Alleenstaand vanaf AOW-leeftijd € 2.036,49
Met partner 21 jaar tot AOW-leeftijd € 2.607,03
Met partner vanaf AOW-leeftijd € 2.765,40

Let op: er wordt gekeken naar het inkomen en bijstandsnorm vanaf 1 januari 2024. De bedragen kunnen dus nog hoger worden.

Daarbij stelt de gemeente Horst aan de Maas als voorwaarde dat inwoners maximaal onderstaand vermogen mogen hebben:

Situatie Max. spaargeld
Met partner en/of kinderen € 15.210,00
Alleen € 7.605,00

Let op: ook deze bedragen kunnen nog hoger worden omdat er gekeken wordt naar spaargeld en bijstandsnorm vanaf 1 januari 2024.

Vooral voor inwoners met jaarlijks hoge zorgkosten kan het aantrekkelijk zijn om gebruik te maken van het VGZ- gemeentepakket. De gemeentelijke bijdrage kan daarbij voor jou oplopen tot € 420 per jaar!

Via www.gezondverzekerd.nl kun je zelf een van de drie VGZ gemeentepakketten aanvragen. Heb je vragen, dan kun je die online stellen bij gezondverzekerd.nl
Klik op onderstaande afbeelding voor een algemeen informatiefilmpje over hoe je een geschikt pakket kiest.

Klik voor een animatiefilmpje over Gezond Verzekerd

Natuurlijk mag je ook contact opnemen met de financieel huisarts, telefonisch/app via VoorMekaar: 06-2661 6487
of door een e-mail te sturen naar geldzaken@westenwindhorst.nl.

Let op: Wil je overstappen naar een VGZ-gemeentepakketverzekering, dan dien je dit uiterlijk 31 december 2023 geregeld te hebben. Wacht dus niet te lang en kom nu in actie!

Lees hier meer over de financieel huisarts.

 

Inloopavond m.b.t. Pr. Marijkestraat

Een brief van voor omwonenden en geïnteresseerden:

Uitnodiging

Inloopavond Pr. Marijkestraat
Donderdag 7 december, 19.00-21.00 uur
Basisschool De Twister 

Beste meneer, mevrouw,

Zoals u weet gaat Wonen Limburg in het kader van de integrale gebiedsontwikkeling Horst West, de woningen aan de Pr. Marijkestraat 50 t/m 106 en bijbehorende garages slopen en hier nieuwe woningen bouwen.

Graag nodigen wij u uit om binnen te lopen tijdens de inloopavond Pr. Marijkestraat om samen in gesprek te gaan over de toekomstige plannen op deze locatie. Ook zullen vrijwilligers u bijpraten over de stand van zaken van de projecten die onder Westenwind vallen.

Hoort u van iemand die deze brief niet heeft gekregen, maar wel had willen hebben? Geef de brief gerust door.

Uiteraard zorgen wij voor koffie, thee en iets lekkers.

Met vriendelijke groet,

 

 

 

Herfst gefotografeerd? Stuur je foto(‘s) in!

De herfst is bij uitstek een tijd om in actie te komen met je camera. De wijken kleuren in allerlei warme tinten en op veel plekken verschijnen (en verdwijnen) paddenstoelen in allerlei vormen en maten.

Heb jij binnen de drie wijken al herfstmoois op de foto gezet? Stuur het dan in naar foto-en-zo@westenwind.nl. Wij plaatsen je foto dan erbij in het online fotoalbum.

 

Fotocredits: Paul Kurver, Norbertuswijk

Start ontwerp OKC Weisterbeek

𝐀𝐫𝐜𝐡𝐢𝐭𝐞𝐜𝐭 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭 𝐦𝐞𝐭 𝐨𝐧𝐭𝐰𝐞𝐫𝐩 𝐎𝐊𝐂 𝐖𝐞𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐛𝐞𝐞𝐤
Het project voor de nieuwbouw van Openbaar KindCentrum Weisterbeek in Horst is nu echt van start. In dit nieuwe gebouw – dat komt in het gebied de Afhang – krijgen OBS Weisterbeek, Kinderopvang ’t Nest en een wijkontmoetingsfunctie een mooie, gezamenlijke plek. Thomas Architecten is gekozen om het ontwerp voor het nieuwe gebouw te maken.
Deze architect is na een zorgvuldige selectie gekozen door de projectgroep. Thomas Architecten overtuigde door een goede analyse van de opdracht en een sterke visie op de samenwerking tussen de gebruikers. Op vrijdag 13 oktober is het contract officieel ondertekend door alle betrokkenen.
Van idee naar ontwerp
De komende periode gaat Thomas Architecten zich verder verdiepen in de wensen en eisen van de toekomstige gebruikers. Hoe werken ze, wat is hun identiteit en hoe gaan ze samenwerken in het nieuwe gebouw. Dit gebeurt in meerdere workshops met teamleden van OBS Weisterbeek, Kinderopvang `t Nest en de vertegenwoordigers van de wijkcomités. In stadia waarin dit mogelijk is worden de kinderen en de ouders uiteraard ook betrokken.
Vervolgstappen
De architect gaat ook in overleg met de partij die namens de Gemeente Horst aan de Maas de openbare ruimte om de school verder gaat ontwikkelen. Medio 2024 wordt het ontwerp voor het nieuwe kindcentrum en de vernieuwde omgeving verwacht, waarna de stap naar het selecteren van een aannemer kan worden gezet.
Bron: Dynamiek